Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Nytt centrumförslag presenteras

Stadsbyggnadsprojektet Lidingö Centrum-Torsvik är i gång med ett nytt förslag för Lidingö centrum. Inom kort kommer det att presenteras för oppositionen.

Den 24 april presenteras ett nytt förslag för utvecklingen av Centrum-Torsvik för oppositionen. Det är ett förslag som arbetats fram mellan politik, tjänstemän och centrums nya ägare Grosvenor Europe. Skisserna är ett första steg och visar på en viljeinriktning hur centrum kan utvecklas. Under våren 2019 bestäms ramarna för projektet och när dessa är preciserade kan detaljplaneprocessen starta.

Formell start under våren

Lidingö centrum består idag av ca 12 000 kvadratmeter handel och service men det finns en efterfrågan på fler butiker, restauranger och annan service. Utöver detta kommer även ett mindre tillägg av bostäder tillkomma.

Det nya förslaget beräknas starta formellt under våren 2019 och detaljplaneprocessen kommer att ta två till tre år beroende på förutsättningarna.

Till toppen av sidan