Ny avfallsentreprenör 3 april

För dig som abonnent innebär det några förändringar när Lidingö stad byter till entreprenören RenoNorden.

RenoNorden hämtar ditt hushållsavfall från den 3 april. Både kärl för matavfall och restavfall kan tömmas samtidigt av samma bil, eftersom de har två fack invändigt så att avfallet hålls avskilt och inte blandas.

I dagarna får du ett brev hemskickat där vår kundtjänst meddelar dig vilken dag du har sophämtning.

Vi planerar för en smidig övergång, men vi ber dig att ha överseende och tålamod med eventuella fördröjningar eftersom våra sophämtare har nya körscheman.

Våra nya sopbilar är röda

Sopbilarna är så kallade elhybrider, vilket innebär att aggregatet som används vid tömning av kärl och komprimering är helt eldrivet. Därmed kan tömningen ske nästan ljudlöst och såväl buller som koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning blir avsevärt lägre i jämförelse med traditionella fordon. Detta leder till mycket bättre arbetsmiljö för både förare och boende.

Mer information

Vår nya entreprenör RenoNorden hämtar ditt restavfall och matavfall (om du har det abonnemanget) i samma bil. 

Till toppen av sidan