Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Nya tag för Brädgården

Under några dagar i slutet av maj till början av juni kommer en geoteknisk undersökning pågå i kvarteret Brädgården vid Inre Kyrkviken. Detta för att utreda möjligheten till att utveckla området med bostäder på delar av området. Arbetet kommer pågå under dagtid. Du som bor i området kan uppleva buller.

Tidigare hade Beijer byggvaruhandel sin verksamhet på planområdet. Lidingö stad äger fastigheterna och när Beijer flyttade sin verksamhet till Stockby industriområde sanerades marken av Beijer, vilket ingick i deras arrendeavtal med staden. När planområdet blev tomt skapades det nya möjligheter för användningen av marken.

Vad kommer byggas i Brädgården?

En ny detaljplan ska tas fram för stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren. Det första steget i processen är att undersöka ifall det är möjligt att bygga bostäder inom fastigheten Brädgården. I arbetet kommer även en plan för hur verksamhetsområdet i kvarteret Båtbyggaren och den tänkta bostadsbebyggelsen ska samverka med varandra.

Planområdet gränsar till en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, vilket ställer krav på en noggrann planering och att den kommande bebyggelsen ska ha höga arkitektoniska kvaliteter. Området har sedan 1900-talets början varit plats för båtbyggeri, båtvarv, snickeri och liknande verksamheter. På området finns i dag en äldre tegelbyggnad och staden undersöker möjligheten att bevara/återuppbygga byggnaden.

Under hösten 2019 kommer ett projekt-PM tas fram för stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren.

Jag har frågor, synpunkter eller idéer. Var kan jag lämna dem?

Idéer, frågor och synpunkter är alltid välkomna oavsett tidpunkt i processen. Det lättaste sättet att få svar på frågor är genom att kontakta projektledaren för Brädgården, Sara Runhem, på sara.runhem@lidingo.se.

Mer information

För mer information om stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren kan du gå in på projektsidan.

Till toppen av sidan