Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Möjligt bygga ut Rönneberga kursgård

Det är nu möjligt att söka bygglov för att bygga ut på Rönneberga kursgårds mark - den nya detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft.

Rönneberga, huvudbyggnad från 1913.


Detaljplanen för Rönneberga i Elfvik antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2018 och vann laga kraft den 25 maj.

Syftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Rönneberga kursgårds befintliga verksamhet/konferensanläggningen inom fastigheten Söderåsen 2, att medge byggrätt för befintliga byggnader med tillfälligt lov och att reglera fastighetsgränser. Planförslaget ger också en byggrätt för en eventhall.

För att få bygga ut krävs att ägaren söker och blir beviljad bygglov.

Huvudbyggnaden med inglasad veranda. Bild tagen från uteserveringen.

Till toppen av sidan