Mindre saneringsbehov än väntat vid I Ur och Skur

Den kompletterande provtagningen vid skolan I Ur och Skur Utsikten vid Kyrkviken visar att ett betydligt mindre område behöver saneras än vad man tidigare trodde.

Resultatet av de kompletterande markproverna som togs i höstas inom delytan av I Ur och Skurs skolområde som tidigare uppvisat förhöjda halter av föroreningar visar att området som behöver saneras är avsevärt mindre än man räknat med.

Sanering under sommaren

Marksaneringen kommer att utföras under sommaren 2016 då skolan är stängd. Detta för att saneringsarbetet inte ska påverka skolans verksamhet.

Till toppen av sidan