Miljöfarliga ämnen i avloppet - nej tack!

Du kan enkelt göra en insats för miljön: Fråga efter kläder utan miljöfarliga ämnen, ärv och testa second hand!

Kläder och textilier kan innehålla miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen som sköljs ut i avloppet när du tvättar. Reningsverk klarar inte att rena bort sådana ämnen - de fortsätter ut i ekosystemet och påverkar miljön negativt. Och det vill vi ju inte!

Du kan göra en insats för miljön genom att fråga efter kläder utan miljöfarliga ämnen, ärva kläder och testa second hand.

Besök www.kappala.selänk till annan webbplats för mer information.

Mer information

Till toppen av sidan