Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Lidingö centrum - planeringen fortsätter

Planeringen av det framtida Lidingö centrum fortgår och i dagsläget tittar staden på hur Centrum skulle kunna se ut för att bli så bra som möjligt för Lidingöborna.


Stadens mål är att skapa ett levande centrum, där bostäder, handel och service samsas med småstadskvalitéer och god tillgång till parkering.

Efter att planeringen och ramarna för hur Centrum bör se ut i stora drag är klar ska politikerna fatta beslut om vilka delar av stadens mark som eventuellt skulle kunna säljas alternativt upplåtas och hur det ska gå till, så kallad markanvisning.

Processen för detaljplaneringen uppskattas ta två till tre år och Lidingöborna och det lokala näringslivet får tillfälle att tycka till under samråds- och granskningsskedena. Den som råder över marken ansvarar sedan för att uppföra det som är planerat - exempelvis bostäder, handelsytor och parkeringar – och att det görs enligt planen.

Utbyggnaden är planerad att ske i etapper för att miljön för de närboende och den befintliga centrumverksamheten ska påverkas så lite som möjligt under byggtiden.


Till toppen av sidan