Letar läckor med teaterrök

Har du sett rök komma ur stuprör eller vägbrunnar? Ingen fara, då tar spillvattnet rätt väg i ledningarna.

Just nu inventeras 330 fastigheter i Torsvik-Herserud. Uppgiften är att hitta eventuella läckor i dag- och spillvattenanslutningarna. Det handlar främst om regnvatten som inte tas om hand på rätt sätt.

Finns det felkopplingar eller läckor blir det onödigt mycket vatten att ta hand om, bland annat för reningsverket. Dessutom måste avloppspumpar stå och jobba hela tiden och i värsta fall leder det till översvämningar inne i husen.

Rök ur stupröret ett gott tecken

Undersökningen görs med hjälp av ofarlig teaterrök som leds in via vägbrunnar. Och att se röken komma ut ur stuprören är alltså ett bra tecken. Ryker det däremot i luftaren på taket indikerar det något fel. Det kan handla om felkopplade stuprör eller rensbrunnar eller brott på någon ledning.

Hittas något fel forsätter undersökningen med färgat vatten för att hitta läckan. Beroende på var felet ligger är det staden eller fastighetsägaren som får ansvara för reparationen och det utförs alltid efterkontroller för att säkra att felet åtgärdas. 

Dag- och spillvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator och asfalterade ytor. Spillvatten är samlingsnamnet för allt använt vatten från exempelvis diskhoar, tvättmaskiner, toaletter och duschar.

Till toppen av sidan