Lerduveparken rustas upp

Under hösten och våren pågår ett arbete med att förnya Lerduveparken. Nya sittplatser, utrymme för fler bollsporter och plantering av träd och buskage är några av planerna. Upprustningen beräknas vara klar under våren 2018.

Basketbollkorg Lerduveparken. Foto: Antonina Eriksson

Planerad förnyelse

 • Belysning runt tennis- och basketbollplan som man kan tända själv.
 • Utökat område vid tennisbanan.
 • Bollplank för tennis. · Uppdaterad basketbollplan.
 • Platser för olika bollsporter.
 • Nya sittplatser.
 • Den öppna gräsytan görs jämnare och två nätlösa mål placeras ut för spontanlek.
 • De flesta träden kommer att stå kvar men äldre buskage i parkområdet byts ut.
 • Nya träd och buskage planteras mot Norra Kungsvägen.

Tidsplan

 • Arbetet påbörjas vecka 40 med nedtagning av en del vegetation.
 • Från slutet av oktober/början av nov. fortskrider arbetet så länge vädret tillåter.
 • Rustningen av parken beräknas vara klar under våren 2018.


Till toppen av sidan