Långklippta gräsytor är en miljöinsats!

Buller och bång eller blommor och bin? En kortklippt gräsyta kräver 14 i stället för 4 klippningar per år.

- När Lidingö stad gror ängsmark och långgräs i stället för kortgräs så minskar vi utsläpp och buller, risken för att gräsytan torkar ut och antalet maskiner som behövs för efterbehandling, säger Eva Robins, förvaltare park och natur i Lidingö stad.

Många tycker dessutom att ängsmark och långgräs är vackert. Där trivs både blommor, bin, fjärilar och andra insekter – dock inte vitkindade gäss, som föredrar kortklippta gräsytor.

Främjar ekosystemet

Staden kommer att fortsätta att klippa gräset kort på ställen där många människor vistas, exempelvis vid grillplatser. Vid vägkanter och ytor som annars lätt torkar ut låter vi det bli lite längre. Regnvatten tas dessutom upp mer effektivt av lite längre gräs, vilket ger bättre rening av dagvattnet. Vi har sett över driften av stadens gräsytor - miljöaspekten kontra de budgetkrav vi har, som även ska täcka exempelvis blomsterrabatter - under ett flertal säsonger för att komma fram till en bra och miljöanpassad medelväg för dagens och framtidens Lidingöbor.

Framför allt minskar stadens koldioxidutsläpp med lite längre gräs och det tycker vi är viktigt!

Mer information

Till toppen av sidan