Läckande ledningen lagad - vattentrycket kollas

Nu är det den del av vattenledningen som sprang läck på trettondagsafton lagad och vattnet släpps igenom igen.

Arbetet med att laga vattenläckan på huvudledningen i Mosstorp är nu avslutat. Idag. fredag 15 juni, släpps vattnet på i ledningen på halvt tryck. På måndag, 18 juni, planerar vi att öppna ventilerna helt, vilket innebär att ledningen är i full drift igen.

Vattentrycket i Killinge undersöks

Under fredgsmorgonen har vi kontrollerat trycket i brandposterna i Killinge, där en del boende upplevt att vattentrycket varit sämre sedan läckan inträffade.  När ledningen varit i drift några dagar mäter vi trycket igen för att se om problemet med lågt tryck har minskat och om det finns en koppling till vattenläckan. 

Efter sommaren kommer vi också att utreda om vi ska anlägga en ny tryckstegringsstation i Killinge för att ge området ett högre vattentryck.

Marken återställs

Det var på trettondagsaftons kväll den 5 januari som en huvudvattenledning i Mosstorp började läcka och boende i närområdet blev utan vatten. 

Den stora matarledningen som sprang läck har sedan dess varit avstängd. Vattnet har i stället gått genom rör med en mindre dimension och fördelats på fler hushåll som normalt får vatten från den större ledningen.

Arbetet med att laga läckan har pågått under våren. Den mark som tagits i anspråk i Mosstorp och Högsätra ska inom kort återställas och samtliga parkeringsplatser mellan Childhoodhallen och Danica blir tillgängliga igen.

Till toppen av sidan