Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvarlämnade matrester kan sprida djursjukdom

Lämna inte matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem: Afrikansk svinpest är ett allvarligt hot mot svenska grisar och vildsvin och kan ge stora konsekvenser. Sjukdomen är inte farlig för människor, men vi kan sprida den via mat.

Bild på griskultingar

En kvarlämnad korvmacka vid en rastplats eller i naturen kan i värsta fall vara det som gör att den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest sprids till Sverige.

Stort hot

Afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Sjukdomen är inte farlig för människor, men människor kan däremot sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.

Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet.

De senaste åren har sjukdomen spritt sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Sjukdomen sprids via mat

Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka.

- En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem, säger Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Länder smittade med afrikansk svinpest: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Till toppen av sidan