Klartecken för ungdomsbostäderna i Larsberg

Den 18 december antog kommunfullmäktige den nya detaljplanen för ungdomsbostäder i Larsberg på fastigheten Klockbojen 4. Det betyder att startskottet kan gå för att söka bygglov och att byggandet kan inledas under 2018.

Det tilltänkta huset till vänster, sett från Agavägen. Befintligt hus till höger. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor


Planen är att uppföra cirka 65 ungdomsbostäder för personer mellan 18 och 25 år på Agavägen i Larsberg.

Marken ägs av John Mattson fastighets AB, som vill bygga hyresrätter på den plats där det i dag finns en parkeringsplats för att kunna erbjuda ungdomar ett första boende i ett attraktivt och centralt område på Lidingö.

Med detta projekt kan Lidingö stad förstärka arbetet med att skapa fler mindre och prisvärda hyreslägenheter, och projektets relativt snabba takt är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för unga. Lägenheterna kan vara klara för att påbörja inflyttning år 2019, under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Till toppen av sidan