Klarare vatten i Kottlasjön

Arbetet med att förhindra skadlig algblomning i Kottlasjön är nu avslutat. Det förväntade resultatet är klarare vatten av god kvalitet.

Företaget Vattenresurs har behandlat sjön med en för växter, djur och människor helt ofarlig aluminiumförening. Genom åtgärden vill vi minska mängden tillgänglig fosfor i vattnet, eftersom för mycket fosfor kan leda till en ökad mängd växtplankton och blågröna alger (cyanobakterier) som kan vara giftiga.

- Vi ska följa upp åtgärden under kommande tre år för att se om behandlingen gett önskat resultat, säger projektledare Malin Fransson vid teknik- och fastighetsförvaltningen.

Metoden har gett tydlig och varaktig effekt i andra sjöar. Hur långvarig effekten blir beror bland annat på om fosfor tillförs utifrån.

- Vi behöver löpande kontrollera att inga avsloppsutsläpp kommer ut i sjön av misstag och att dagvattenutsläpp renas på ett bra sätt. Fosfor kan också komma ut i sjön via åkrar, hagar och gräsmattor som gödslas. Som närboende kan du vara med och hjälpa till, säger Malin Fransson.

När vattnet blir klarare kommer bottenväxter att växa till sig och öka. Det är bra för djurlivet i sjön och en förutsättning för biologisk mångfald. Växtligheten kan uppfattas som störande av badande och kommer därför att klippas bort just vid badplatserna. 

 

Till toppen av sidan