Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kamerabevakning på försök planeras

Lidingö stad har beslutat att inleda ett försök med kamerabevakning i Larsberg och Högsätra. Försöket ska pågå i tre år och sedan utvärderas. Syftet är att öka trygghetskänslan och förebygga brott i området.

Totalt sju bevakningskameror planeras att sättas upp i Larsberg och Högsätra, enligt beslut i teknik- och fastighetsnämnden den 19 februari. Förutsatt att tillstånd för kamerabevakning beviljas kommer kameror att placeras i anslutning till idrottsanläggningar, parkeringsplatser, torget, tågstationen och gång- och cykelvägar.

—Lidingöborna ska kunna känna sig trygga på gator och torg och kameror är ett av flera verktyg i vår satsning på ett tryggt Lidingö. Vi hoppas att försöket ska leda till en ökad upplevd trygghet samt minskad brottslighet och skadegörelse utomhus. Kameror ökar också möjligheterna till att reda ut de brott som inte förhindras, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Enligt statistiken är Lidingö centrum, Gåshaga och Larsberg/Högsätra de områden på ön som är mest utsatta för olika typer av brott, även om Lidingö jämfört med många andra stockholmskommuner ligger lågt i brottsstatistiken.

—Vi beslutade att starta försöket i Larsberg och Högsätra där vi tror att trygghetskamerorna kommer att ha störst effekt, säger Carl-Johan Schiller.

Söka tillstånd

Det är första gången kamerabevakning införs på Lidingö och försöket blir treårigt. Därefter ska effekterna analyseras. Förhoppningen är att komma till rätta med brott som skadegörelse, klotter, personrån och narkotikainnehav, som har ökat i området sedan 2016. Förlängs försöket beräknas kamerorna behöva bytas ut efter tio år.

En förutsättning för att få kamerabevaka på allmän plats är att Datainspektionen godkänner den ansökan som staden nu ska skicka in. Handläggningstiden är relativt lång och det kan ta upp till ett år innan kamerorna kommer på plats. 

Trygghetsfrågan är politiskt prioriterad på Lidingö. I samarbete med polisen och civilsamhället arbetar staden långsiktigt och med konkreta insatser för att öka säkerheten och förebygga brott. Vuxnas närvaro genom nattvandring, fältkuratorernas arbete, grannsamverkan och grannstödsbilen är exempel på andra initiativ som kan bidra till att öka känslan av trygghet och säkerhet på Lidingö.

Till toppen av sidan