Inga planer för f.d. restaurangtomten i Rudboda

Det finns inga planer för hur man ska använda marken i korsningen Elfviksvägen-Södergarnsvägen.

Det har förekommit spekulationer kring vad som ska ske på marken, där det tidigare låg en indisk restaurang i Rudboda. Men det finns i dagsläget inga planer för marken.

Varför tar man bort byggnaden?

Efter att arrendatorn - restaurangen - valde att sälja verksamheten upphörde arrendeavtalet de haft med staden. Huset där restaurangen låg är i dåligt skick och ska rivas, och marken ska återställas.

Ingen pågående detaljplan

Det förs just nu inga diskussioner om olika alternativ för markanvändningen. Det finns inte heller någon pågående detaljplan för den här marken.

Om planer skulle ta form för Byalaget 1, som fastigheten heter, kommer staden att informera om det.

Till toppen av sidan