Höghuset i Dalénum får bygglov

Lidingö stad har beviljat bygglov för ett 22-våningshus samt ett åttavåningshus i Dalénum.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade onsdagen den 20 september att bevilja bygglov för uppförandet av ett höghus om 22 våningar samt ett lägre hus om åtta våningar i Dalénum.

Höghuset kommer att byggas intill kajen i Dalénum och det lägre huset intill Agaparken. Totalt skapas 129 lägenheter om 2-5 rum och kök.

Lidingö stad tog fram en ny detaljplan för Dalénumområdet 2010. Detaljplanen reglerar hur marken ska användas. En stor del av den ursprungliga bebyggelsen bevarades samtidigt som området kompletterades med nya byggnader, däribland möjligheten att bygga ett höghus.

JM AB, som äger marken, bjöd in fyra arkitektkontor till en idétävling där utmaningen var att skapa en hög byggnad som skulle utgöra ett landmärke för Dalénum och samtidigt knyta an till områdets industri- och teknikhistoria. Wingårdh arkitektkontor vann idétävlingen och det är deras förslag till höghus som nu har beviljats bygglov.

- Höghuset har tydlig skulptural form och har förutsättningar att bli ett landmärke på Lidingö, säger bygglovchef Agneta Tarandi.

Byggstarten beräknas till mars 2018 och inflyttning 2020.

Mer information
Agneta Tarandi, bygglovchef 
tel 08-731 30 25

(Protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde har ännu inte justerats. Justering sker 26 september.)

Till toppen av sidan