Framsteg vid Karins backe

I början av oktober sattes insatser igång för att minska risken för översvämninger i friluftsområdet. Åtgärderna framskrider fint med bland annat ett dike som leder dagvattnet.

Våtmarksmiljö för biologisk mångfald

För mycket dagvatten (regn- och smältvatten) från Karins mosse orsakar periodvis översvämningar i närliggande friluftsområde. Vattnet leds därför om via ett nytt våtmarksområde nedanför backen.

Vattnet leds i en flodådra, där stenar och växter placeras för ökad biologisk mångfald, vidare till en mindre vattensamling där grod- och kräldjur kan trivas.

Ett dämme med en vattenreglerande funktion i dikesfåran byggs för att bromsa avtappningen av vatten. Vid högre vattenmängd rinner vattnet över till stadens ledningsnät.

Tidsplan

Arbetet påbörjades den 1 oktober och beräknas vara klart sommaren 2018.

Till toppen av sidan