Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Detaljplaneringen av Centrum kan starta

Kommunstyrelsen antog den 3 juni projekt-PM för stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum och det blir startskottet för den nya detaljplaneringen av området. Visionen för Lidingö centrum är att det ska vara ett levande och småskaligt centrum med ny bebyggelse för bostäder, service och handel.

Lidingö centrum köptes 2018 av Grosvenor och efter ägarbytet har projektet tagit ett nytt helhetsgrepp i linje med politikens nya majoritetsprogram.

- Vi har gjort ett politiskt omtag på Lidingö centrum, eftersom förankringen hos Lidingöborna var för dålig i det gamla förslaget. Vi ser nu att det finns en bred samsyn bland de politiska partierna att utveckla Lidingö centrum till ett småskaligt centrum med god service till Lidingöborna. Framöver ser vi fram emot att få in Lidingöbornas synpunkter så att projektet kan få en stark uppslutning på hela ön, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Det projekt-PM som nu antagits ska ge en övergripande bild av vad en utveckling av Centrum kommer innebära för Lidingö och beslutet innebär att detaljplaneringen av Lidingö centrum kan starta.

Utvecklingen av Lidingö centrum

Syftet med projektet är att planera och utveckla Lidingö centrum med småstadskvalitéer till fördel för såväl stadskärnan som hela staden och därigenom stärka Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna. Detta ska uppnås genom att göra det möjligt att bygga fler bostäder, utveckla handeln, fler arbetsplatser, plats för mer service, välfungerande parkeringslösningar och fler mötesplatser i en grönskande och tillgänglig stadskärna. Projektet ska planeras för och i samverkan med Lidingöborna och näringslivet.

- Vad som ska byggas kommer att utredas under den formella detaljplaneprocessen och Lidingöborna kommer få tillfälle att tycka till under projektets gång, säger Fabian Gabrielsson, projektledare för stadsbyggnadsprojektet Lidingö centrum.

Detaljplaneprocessen uppskattas ta två till tre år och tillfälle för Lidingöborna att tycka till kommer ske under samråds- och granskningsskedet. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att påverkan på den befintliga centrumverksamheten ska bli så liten som möjligt.

Läs mer om utvecklingen av Lidingö centrum på projektets sidor på Lidingo.se.

Till toppen av sidan