Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Brist i avfallshanteringen åtgärdad

Under några månader har en mindre del av det insamlade matavfallet från Lidingös hushåll blivit felaktigt avlastat som osorterat hushållsavfall och gått till förbränning. Detta är nu åtgärdat.

Den felaktiga hanteringen av matavfallet skedde under den nya entreprenörens inkörningsperiod 2017. I samband med entreprenörsbyten uppstår i regel avvikelser i insamlade mängder, men när avvikelsen höll i sig utredde staden detta. Det visade sig att det fanns brister vid tömningen av bilen, som främst berodde på ett konstruktionsfel på sopbilen.

Lidingö stad har tillsammans med entreprenören gått igenom rutinerna och åtgärdat felet.

För att förhindra liknande händelser gör staden en tid framöver extra kvalitetskontroller och entreprenören har skärpt sin egenkontroll. Under en period kommer entreprenören att hämta matavfallet med separat bil för att säkerställa mängden matavfall. Diskussioner pågår om eventuella ekonomiska konsekvenser för entreprenören.

Den del av matavfallet som avlastats felaktigt har i stället gått till förbränning tillsammans med hushållsavfallet och blivit fjärrvärme och el i stället för biogas och biogödsel.

Allt fler sorterar matavfall

Insamling av matavfall är ett fortsatt högprioriterat område på Lidingö. Staden satsar på att öka utsortering av matavfall och allt fler väljer att ansluta sig, under 2017 cirka 1 350 hushåll. Totalt är det nästan 7 800 av Lidingös hushåll som sorterar matavfall, rester som omvandlas till miljösmart biogas och biogödsel.

Till toppen av sidan