Breviks förskola kan få permanent utbyggnad

Den tillfälliga paviljongen vid Breviks förskola kan komma att ersättas med en permanent utbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta en ny detaljplan för området.

Bygglovet för den tillfälliga byggnaden går ut under 2020. Men behovet av förskoleplatser är stort och med en permanent lösning finns det fortsatt plats för 150 barn.

Högre krav

Det ställs högre krav på en permanent byggnad vad det gäller miljö och arkitektur. Målet är att den ska bli miljöklassad med högre krav både på inomhus- och utomhusförhållande för barn och anställda. Dessutom ska arkitekturen ta hänsyn till den kulturhistoriska miljö som omger förskolan, vilket kan bli positivt för de närboende.

Mindre buller

Utbyggnaden tillsammans med den befintliga byggnaden är placerade på ett sätt som gör att en stor del av gården får låga bullervärden. Planen gör det också möjligt att bygga ett bullerplank mot vägen.

Det kommer också att bli fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar.

Till toppen av sidan