Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Åtgärder för bättre vattenkvalitet

Kottlasjöns allt finare vattenkvalitet, gräskanter som infiltrationsbädd och skräpplockning längs Lidingös stränder. Det är tre fokuspunkter inom ramen för Blåplanen 2020.

Två kvinnor på klippa vid Kottlasjön.

Syftet med Blåplanen är att bevara och utveckla Lidingös kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder. Nu är det beslutat vilka åtgärder inom Blåplanen som ska prioriteras resten av året.

—Vi fortsätter arbeta för att skapa en bättre vattenkvalitet kring Lidingö och följer upp de åtgärder vi gjort för att höja vattenkvaliteten i Kottlasjön, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Kottlasjön i fokus

Undersökningar av vattenkvaliteten i både Kottlasjön och Stockbysjön prioriteras. Kottlasjön har de senaste två åren haft goda värden för näringsämnen. För att de ska upprätthållas behöver tillrinningen av kväve och fosfor stoppas i den mån det går och tillrinningen av rent vatten, till exempel dagvatten, öka. Näringstillförseln från Västra Långängskärret till Kottlasjön ska också utredas. Om det visar sig behövas kommer åtgärder att genomföras för att minska näringstillförseln. I Stockbysjön ska provfiske göras för att mäta kvicksilverhalten.

Att ta bort kantstenar är ett enkelt sätt att få bort dagvatten från gator och låta det infiltrera i gräskanten, i stället för att leda bort det via dagvattenledningar till havet. På så sätt filtreras det ner till grundvattnet och ger vatten till träd och buskar på vägen. Detta kommer att genomföras i samband med redan planerade vägarbeten.

Rena stränder

Strandplockning längs Lidingös stränder är också prioriterat och behovet ska nu ses över.

—Vi vill utöka plockstädningen längs våra kustlinjer, gärna i samarbete med andra aktörer. Målet är rena fina strandlinjer som våra strandflanörer kan uppskatta, säger Carl-Johan Schiller.

Blåplanen är en del av stadens översiktsplanering och löper nu på sitt tredje år. På Lidingö arbetar vi för att nå Blåplanens tre mål; rika och långsiktigt livskraftiga vattenmiljöer, vatten av god kvalitet samt variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

 

Till toppen av sidan