Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Två nya hundhagar på gång

Grattis alla hundälskare! Två nya hundhagar planeras på ön, en vid Högberga och en vid Koltorp. Och fårhagen i Furutorp kommer till stor del att fortsätta användas som hundhage.

Hund leker i snön

Antalet hundar på Lidingö har ökat kraftigt de senaste åren. Under pandemiåren 2019-2021 fick Lidingö 734 nya hundar, en ökning med 25 procent, från 2 791 till 3 525 stycken, enligt Jordbruksverket. Med fler hundar har behovet av hundpassning ökat och flera nya hunddagis har etablerat sig.

För att möta efterfrågan har staden beslutat att anlägga två nya hundhagar, en i Högberga och en i Koltorp.

— Många mobila hunddagis använder hundhagarna för att rasta grupper av hundar, vilket har medfört högt tryck på de befintliga hagarna och efterfrågan på fler. Därför vill vi göra det möjligt för kommersiella hunddagis att arrendera mark för sin verksamhet, säger Anders Paulsen (LP), ordförande i tekniska nämnden.

10 000 kvadratmeder till

Vid Koltorp är tanken att arrendera ut en 5 500 kvadratmeter stor yta till företag verksamma inom hundpassning på ön. Platsen ligger vid transformatorstationen och en hundhage där skulle inte störa närboende, eftersom det är långt till närmaste bostadshus. Yta för parkeringsplatser finns också.

I Högberga planeras en cirka 5 000 kvadratmeter stor hundhage vid kraftledningsgatan, på den plats som tidigare använts som beteshage. Även här är det en bit till närmaste bostadshus och parkeringsyta kan ordnas i närheten.

— De nya hundhagarna ska göras tillgängliga för fler användare och bli trygga och bra mötesplatser. Vi ska utrusta dem med sittplatser, bra tillfartsvägar, skräpkorgar och informationsskyltar, säger Adriana Buzea, chef för tekniska förvaltningen.

Hundhage i del av fårhagen

Fårhagen vid Furutorp, som i dag används som hundhage, är riktigt stor, cirka 23 000 kvadratmeter. Den ligger i naturreservatet och Elfviks gårds arrendeområde men också i direkt anslutning till ett bostadsområde, vilket orsakar en del störande ljud för de boende. Hagen är uppskattad av besökare från hela ön, även från andra kommuner, eftersom den är så stor och ligger naturskönt. Den yta som fortsatt ska användas till hundhage kommer att minskas till cirka 13 000 kvadratmeter och placeras lite längre från bostadsområdet. Även om ytan justeras blir detta den överlägset största hundhagen på Lidingö.

Vad händer nu?

Staden kommer att skicka ut en intresseförfrågan om arrendet i Koltorp till Lidingöbaserade hunddagis. De nya hundhagarna planeras att anläggas till sommaren.

— Samtidigt fortsätter vi att utreda fler möjliga platser för hundhagar på Lidingö, bland annat norr om Bosö Hamnväg. Det som är viktigt är att hundhagarna ligger en bit från bostadshus och att det finns möjlighet att parkera, säger Adriana Buzea .

Markförhållanden, att skydda naturvärden och hur platsen får användas enligt detaljplanen är andra saker att beakta innan nya hundhagar kan anläggas, liksom var det finns vägar, gångvägar, djurstigar och servitut.

Totalt fem hundhagar

I dag finns det fyra hundhagar till på ön, förutom den i Furutorp. De ligger i Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo och är mellan 1 000 och 4 400 kvadratmeter stora.

Till toppen av sidan