Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny årsfilm om bygget av Lilla Lidingöbron

Se filmen som speglar arbetet med att bygga Lilla Lidingöbron under 2021. Målet var att kunna gå över bron mellan Stockholm och Lidingö före årsskiftet och lagom till jul möttes de båda färdiggjutna brodelarna vid brogrenen.

Bro som håller på att konstrueras, vatten och himmel.

Fokus under brons tredje byggår var att gjuta klart alla spann till gång- och cykelbron. En viktig milstolpe nås när det blir möjligt att gå över hela brosträckan.

Rutin på att gjuta

Året börjar med sträng kyla, snö och is och det är en utmaning att armera och gjuta tråg och farbanor till de nya spannen. Visst arbete får ibland göras på nätterna, när den starka blåsten mojnat. I spåren av pandemin har det blivit svårare och dyrare att få material levererat, men broarbetet fortsätter oförtrutet.

- Under året får personalen upp farten rejält. Från att det har tagit flera månader att färdigställa ett brospann har de kommit ner till sex veckor, säger Jan Werner, projektledare.

Grundläggningen av hela brokonstruktionen, inklusive spårgrenen mot Torsvik, blir färdig under året, liksom landfästet vid Islinge hamnväg. I Ropsten gjuts landanslutningen och i Torsvik börjar landfästet för spårbron att anläggas. Kantbalkar sätts längs den färdiggjutna bron liksom mittbarriären, som ska separera gång- och cykelbanorna från tågtrafiken.

Väntpaviljong till Brogrenen

Den lilla väntkuren från 1925, Vindarnas tempel, lyfts bort från den gamla bron för att renoveras. Den ska sedan placeras på det nya och större brotorget vid entrén till Lidingö, som kommer heta Brogrenen. Lidingö brostrand, som området runt brons anslutning och Islinge hamnväg kommer att kallas, ska utformas till ett välkomnande, trafiksäkert och trevligt område.

Stommen klar

– Nu är skelettet klart, det vill säga brons fundament, pelare och överbyggnaden som utgör själva stommen. Nästa steg är att bygga på med element som ska försköna bron, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare.

Till toppen av sidan