Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingöbanan stängs av för spårarbete

Uppdatering 230324: Trafikuppehållet för Lidingöbanan är senarelagt och nya datum ska beslutas. Vi återkommer med detaljer.
Det är nära nu! De sista arbetena innan den nya spårbron kan öppna för Lidingöbanan görs 1 april till 14 maj. SL:s bussar ersätter under byggperioden tågtrafiken över bron.

Den 15 maj öppnar Lilla Lidingöbrons spårbro för Lidingöbanan.

Den 15 maj öppnar Lilla Lidingöbrons spårbro för Lidingöbanan.

Från den 1 april till och med den 14 maj kommer Lidingöbanan att stängas av på sträckan Ropsten-Baggeby station. Detta för att det sista arbetet med Lilla Lidingöbrons spårbro ska bli klart. Den nya bron kommer få dubbla spår vilket ger högre kapacitet för tågtrafiken till och från Lidingö.

Du som vanligtvis reser med Lidingöbanan kommer under kunna ta ersättningsbuss 920 med SL på sträckan Ropsten-Baggeby station under perioden för avstängningen. Från Baggeby station kommer du kunna ta tåget hela vägen ut till Lidingöbanans slutstation Gåshaga

Ersättningsbussarna kommer gå på sträckan Baggeby station–Stjärnvägen–Ropsten i riktning mot Ropsten. I motsatt riktning, mot Gåshaga Brygga, stannar bussarna inte vid Stjärnvägen.

Ingen genomfart på Herserudsvägen

För att kunna ta emot en ökad busstrafik vid Baggeby station ska en ny, tillfällig bussplattform byggas. Arbetet med att bygga plattformen startar den 20 mars och beräknas pågå upp till två veckor. Under tiden stängs Herserudsvägen av för genomfartstrafik. Alla boende kommer kunna komma åt sin fastighet med bil.

Två busslinjer, 238 och 923, kommer att läggs om under perioden 20 till 31 mars. Hållplatser som dras in under den perioden är Stjärnvägen, Foresta, Millesgården, Baggeby gårds väg, Baggeby station och Baggeby gård (för linje 923).

En ny tillfällig plattform byggs vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Från 1 april har hållplatser för ordinarie busslinjer 238 och 923 flyttats något.

En ny tillfällig plattform byggs vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Från 1 april har hållplatser för ordinarie busslinjer 238 och 923 flyttats något.


Välj Södra Kungsvägen

När Herserudsvägen åter öppnar för övrig trafik den 1 april, kommer den ha en timglasutformning vid Baggeby station. All trafik kommer behöva samsas på en körbana. Biltrafikanter mellan Ropsten-Torsvik och Baggeby-Bodal rekommenderas därför att välja Södra Kungsvägen i stället.

Ny säkrare spårövergång

Den nya spårbron kommer att landa på samma plats som den gamla bron. Innan Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron ska gamla brons landfäste rivas och spårbron och området runtom färdigställas. Rivningen av hela den gamla bron påbörjas under april månad, vilket innebär att en hel del flytpråmar, avspärrningar och kranar finns på plats. 

Samtidigt ska en helt ny och säkrare spårövergång byggas för gående och cyklister vid Islinge hamnväg. Hela den nuvarande spårövergången grävs upp och ett område runtom stängs av för passage.

Gång- och cykelbanan vid Islinge hamnväg kommer stängas av i riktning söderut för ombyggnation av spårövergången direkt efter bron. Säkerheten vid övergången ska stärkas upp med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar under byggtiden.

Gång- och cykelbanan vid Islinge hamnväg kommer stängas av i riktning söderut för ombyggnation av spårövergången direkt efter bron. Säkerheten vid övergången ska stärkas upp med bland annat bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar under byggtiden.

Cykel- och gångtrafik leds om

För att arbetena ska kunna flyta på effektivt och ostört leds allmänheten om till annan väg. Cyklister som ska söderut på Lidingö efter bron kan antingen välja att cykla i blandtrafik på Herserudsvägen eller på cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Gående rekommenderas att använda samma väg.

Promenadstråket som löper längs med spåret på vattensidan är fortfarande öppet, men det kommer inte vara möjligt att ta trappan vid Torsviks station för att komma upp eller ned på stråket.

Eftersom vi vill begränsa uppehållet för tåget så mycket som möjligt kommer arbetena stundtals pågå kvällstid och under helger.

Den 15 maj börjar Lidingöbanan trafikera Lilla Lidingöbron. Mer information om själva öppningen av spårbron kommer.

Till toppen av sidan