Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

1 mars är sista dag att påbörja radonmätning

Behöver du mäta radon så är det hög tid, säsongen för radonmätning är snart slut. Radon är skadligt och halterna kan variera kraftigt, även mellan hus som ligger nära varandra.

Radondosa

Radonhalten bör mätas ungefär vart tionde år samt efter renovering. I hus byggda av blåbetong kan man behöva mäta oftare. Radon mäts under årets inomhusperiod, 1 oktober till 30 april, och mätningen bör pågå i minst två månader. Foto: Radonova

Radon är skadligt för hälsan. Genom att mäta radonhalten kan du åtgärda eventuella höga halter. Radonhalterna kan variera kraftigt mellan grannar, även i likartade hus och till och med i radhuslängor.

Drygt en femtedel av de bostäder på Lidingö som hittills har mätts har årsmedelvärden över gränsvärdet 200 Bq/m³.

Mät under två månader mellan höst och vår

Den 1 oktober till 30 april kan du mäta radonhalten i din bostad. Radon ska mätas under den period då vi inte har fönster och altandörrar öppna lika mycket som på sommaren. För att få ett rättvisande resultat bör du låta mätningen pågå under minst två månader under mätperioden.

Om du är privatperson kan du beställa radondosor från företag listade hos branschorganisationen Svensk radonförening, www.svenskradonforening.se Länk till annan webbplats..

 

Till toppen av sidan