Lärlingsutbildningar

Våra lärlingsutbildningar ger dig möjlighet att varva praktik med teori för att ge dig en snabb och bra väg till ditt drömjobb. Du kan gå som lärling för jobb som barnskötare, undersköterska, kock eller för att jobba inom hotell och kursgårdar.

Elever under lektion på Vuxenutbildningen.

Som lärling får du vara med i en verklighetsanpassad utbildning där vi knyter ihop teori med praktik och där du ska känna att du är i centrum för vår utbildning.

Utbildningen är upplagd så att du har teori på skolan i vuxenutbildningens lokaler en dag varje vecka. Resterande fyra dagar har du praktik ute på en arbetsplats.

Vi har utbildade handledare som följer dig under ett år och ger dig det stöd och hjälp som du behöver för att bli kompetent inom det yrke du valt. Läraren som du träffar en gång i veckan följer upp hur det går för dig genom att besöka dig på din praktikplats.

Innan starten får du en 3-5 dagars introduktion i hur man använder vår läroplattform Vklass, genomgång av förskolans läroplan och vilka kurser du måste läsa för att få din utbildning till barnskötare. En viktig del i din utbildning är att reflektera över det du lär dig så att du blir trygg den dagen du är klar med utbildningen. Visst låter det intressant?

Välkommen med din ansökan!

Lärlingsutbildning till barnskötare

Under utbildningen till barnskötare följer en utbildad handledare dig på arbetsplatsen och ger dig stöd och vägledning som du behöver för att få en bra yrkesidentitet. Läraren, som du träffar en gång i veckan, följer upp hur det går för dig genom att besöka dig och handledaren på trepartssamtal. Tillsammans diskuterar ni din utveckling i yrket. Vi vill att du ska lyckas!

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng

Sagt om utbildningen

”Det mest intressanta som jag minns har varit när vi fick observera barnens lek och när vi hade en egen aktivitet med barnen."

"Jag tycker det är mycket intressantare och roligare att göra något sådant som är direkt kopplat till barnen.”

”Jag tycker att jag lärt mig att bli mer pedagogisk och hantera olika situationer med barnen. Jag har blivit mer bestämd med barnen."

"Jag har lärt mig mycket från läroplanen.”

”Lek och lärande fick mig att vidga synen på leken.”

”Att dokumentera barns skapande var roligt.”

”Inlämningsuppgifter är bra för då kan jag lättare uttrycka mig än om jag ska ta det muntligt.”

”Bra med power point, duktiga föreläsare och våra gruppdiskussioner/grupparbeten.”

”Att känna till våra styrdokument ger mig säkerhet och trygghet i mitt arbete.”

Lärlingsutbildning till kock eller till ett yrke inom hotell och kursgårdar

Lärlingsutbildningen vänder sig till dig som vill lära dig ett yrke till kock eller till ett yrke inom hotell och kursgårdar. Inom dessa yrken är service och bemötande viktigt eftersom du får möta kunder i ditt arbete. Arbetstiderna kan vara oregelbundna och många gånger får man arbeta helger och högtider.

Under utbildningen följer en utbildad handledare dig på arbetsplatsen och ger dig stöd och vägledning som du behöver för att få en bra yrkesidentitet. Läraren, som du träffar en gång i veckan, följer upp hur det går för dig genom att besöka dig och handledaren på trepartssamtal. Tillsammans diskuterar ni din utveckling i yrket. Vi vill att du ska lyckas!

Under utbildningen läser du följande kurser:

(Den första delen är en grund i utbildningen som alla måste läsa.)

 • Hygien, 100 poäng
 • Livsmedel- och näringskunskap, 100 poäng
 • Måltids- och branschkunskap, 100 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng
 • Inriktning, 300 poäng
 • Fördjupning, 500 poäng

Lärlingsutbildning till undersköterska

Under utbildningen till undersköterska följer en utbildad handledare dig på arbetsplatsen och ger dig stöd och vägledning som du behöver för att få en yrkesidentitet som undersköterska. Läraren, som du träffar en gång i veckan, följer upp hur det går för dig genom att besöka dig och handledaren på trepartssamtal. Tillsammans diskuterar ni din utveckling i yrket. Vi vill att du ska lyckas!

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Vård och omsorgsarbete, 200 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Etik och månniskans livsvillkor, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Specialpedagogik, 100 poäng
 • Socialpedagogik, 100 poäng
 • Fördjupningskurser i äldreomsorg eller psykiatri, 300 poäng
Till toppen av sidan