Skriv ut
Dela

Diskriminering och kränkande behandling

I värdegrundsuppdraget ingår ett ansvar för att främja likabehandling och arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Alla barn, elever och medarbetare ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Arbetet i alla verksamheter med barn och elever ska präglas av ett engagemang och ett gott samarbetsklimat som bidrar till att alla barn och elever har en trygg miljö. 

För att åstadkomma detta arbetar varje förskola och skola systematiskt för att motverka diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska upprättas årligen.

Rutiner för arbete mot kränkande behandling

Lidingö stad har rutiner som beskriver vad förskolan eller skolan ska göra när personalen får veta att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt for kränkande behandling eller trakasserier. Arbetsgången innehåller fem steg och rutinerna beskriver hur varje steg ska dokumenteras.

Till toppen av sidan