Ledviks resursenhet

På Ledvik finns en särskild undervisningsgrupp för elever med en autism- eller språkstörningsdiagnos.

Elev får hjälp

Eleverna har kvar sin placering på sin hemskola, men de undervisas på Ledvik enligt grundskolans läroplan. Här är elevgrupperna är små och med extra vuxenstöd i varje grupp.

Vårt mål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven, lära sig strategier för att kunna ta eget ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta möjliggörs genom undervisning i små grupper med hög personaltäthet. Undervisningen anpassas till den enskilda eleven och är upplagd så att hen kan utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Ansök till Ledvik

Om en elev är i behov av särskilt stöd och elevens skola inte har rätt förutsättningar att ge stödet, kan eleven få plats i Ledviks resursenhet. Det är rektor på elevens hemskola som tillsammans med vårdnadshavare ansöker om plats på Ledvik.

För att antas ska eleven ha:

  • diagnos språkstörning efter utredning av logoped
  • en diagnos inom autismspektrat efter utredning av psykolog

När en elev har blivit antagen till Ledvik lägger hemskolan, vårdnadshavare och elev tillsammans upp en inskolningsplan.

Personal

Ledning och administration

Ann Lindström- Gottfridsson
Projektledare Lidingömodellen/
Chef Ledvik
Tel: 08-731 32 10
E-post:
Ann Lindström- Gottfridsson

Per Wirén
Bitr. chef Ledvik
Tel: 08-731 65 37
E-post: 
Per Wiren                            

årskurs 1-6

Bild på Rose-Marie Beck

Rose-Marie Beck
Specialpedagog   
Tel: 08-731 38 32
E-post:
rose-marie.beck

Bild på Marie Ewrelius Ryde

Marie Ewrelius
Lärare
Tel: 08-731 38 32
E-post:
marie.ewrelius

Bild på Anders Fagerström

Anders Fagerström
Lärare/resurspedagog
Tel: 08-731 38 32
E-post:
anders.fagerstrom

Bild på Daniel Fridell

Daniel Fridell
Resursassistent
Tel: 08-731 38 32
E-post:  daniel.fridell

Bild på Gunilla Fridell

Gunilla Gullberg
Lärare
Tel: 08-731 38 32
E-post:  gunilla.gullberg

Bild på Claes Lindgren

Claes Lindgren
Resurspedagog
Tel: 08-731 38 32
E-post:  claes.lindgren

Madeleine Lindh
Resurspedagog   
Tel: 08-731 38 32
E-post:
madeleine.lindh

Eva Martwall
Lärare
Tel: 08-731 38 32
E-post:  eva.martwall                                   

Åsa Persson
Lärare   
Tel: 08-731 38 32
E-post: asa.persson

årskurs 7-9

Marianne Elfgren
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post: marianne.elfgren

Oskar Gottfridsson
Lärare/resursassistent
Tel: 08-731 38 30
E-post:  oskar.gottfridsson

Kerstin Spångberg
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post: kerstin.spangberg

Henrik Isaksson
Resurspedagog   
Tel: 08-731 38 30
E-post:
henrik.isaksson

Veronica Karlsson
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post:  veronica.karlsson

Ronnie Sövelid
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post: ronnie.sovelid

Hans Tryde
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post:     hans.tryde

Linda Östgren
Lärare
Tel: 08-731 38 30
E-post: linda.ostgren

Kontakt
Till toppen av sidan