Skriv ut
Dela

Ledviks resursenhet

På Ledvik, som finns på Högsätravägen 6, finns en särskild undervisningsgrupp för elever med en autism- eller språkstörningsdiagnos.

Elev får hjälp

Eleverna har kvar sin placering på sin hemskola, men de undervisas på Ledvik enligt grundskolans läroplan. Här är elevgrupperna är små och med extra vuxenstöd i varje grupp.

Vårt mål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven, lära sig strategier för att kunna ta eget ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta möjliggörs genom undervisning i små grupper med hög personaltäthet. Undervisningen anpassas till den enskilda eleven och är upplagd så att hen kan utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Kontakt
Till toppen av sidan