Skriv ut
Dela

Stöd till barn och elever

Det är vanligt att barn och elever behöver särskilt stöd i förskolan eller skolan. Ibland är stödet tillfälligt, ibland mer varaktigt.

barnhänder knappar på laptop

Skolan eller förskolan är skyldig att ge alla barn och elever det stöd de behöver. För att kunna ge rätt stöd måste förskolan eller skolan först utreda vilket behov barnet har.

På lärande- och kulturförvaltningen finns centralt anställda psykologer och specialpedagoger som bland annat arbetar med handledning och konsultation mot kommunala och fristående verksamheter.

Särskilt stöd i förskolan

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med förskolechefen eller ansvarig för pedagogisk omsorg där ditt barn har plats. Står ditt barn i kö till förskola kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Särskilt stöd i skolan

Rektor ansvarar för att eleven får rätt stöd. Om du tror att ditt barn behöver stöd ska du i första hand prata med barnets mentor. Vid behov sätter skolan in extra anpassningar, till exempel anpassade läromedel. Om anpassningarna inte ger resultat gör skolan en pedagogisk utredning tillsammans med dig och ditt barn. Utredningen utmynnar eventuellt i särskilt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Här beskrivs vad eleven behöver hjälp med, på vilket sätt eleven ska få hjälp och när åtgärden ska utvärderas.

Ibland sker stödet i en liten grupp tillsammans med andra barn och ibland sker stödet individuellt. Eleven kan få stöd under en viss period eller under hela sin skoltid.

Kontakta psykologer och specialpedagoger

Behöver du komma i kontakt med förskole- och skolpsykologer, Ann Lidbrink, Björn Gislason och Miriam Hielscher eller specialpedagoger Sandra Degsell för förskolan, Heléne Lännerholm för skolan och Ann-Marie Neuberg som är samordnare för nyanlända elevers lärande samt den som kontaktas vid önskemål om lån av material från Språkoteket.

Tilläggsbelopp

Förskolor och skolor som tar emot barn och elever som behöver omfattande särskilt stöd kan ansöka om tilläggsbelopp hos lärande- och kulturförvaltningen.

Kontakt
Till toppen av sidan