Skriv ut
Dela

Nominera till kvalitetsutmärkelsen

Årets nomineringsperiod är 10 september till 4 november. Utbildningsnämndens årliga kvalitetsutmärkelse uppmärk­sammar framgångsrika pedagoger och arbetsgrupper i förskolor och skolor.


Utmärkelsen vänder sig till alla skolformer, inom både kommunala och fristående verksamheter: 

 - Förskola och specialförskola
- Grundskola, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola
- Gymnasium, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och särvux.

Nominera

Sista dag att nominera till årets kvalitetsutmärkelse var var söndagen den 4 november.

Syftet med utmärkelsen

  • uppmärksamma den goda kvaliteten i Lidingös förskolor och skolor
  • uppmärksamma pedagogens och ledarens betydelse för kvaliteten
  • inspirera och sprida det goda exemplet.

Vilka utmärkelser delas ut?

  • Årets pedagog
  • Årets arbetsgrupp (till exempel avdelning, ämneslag, arbetslag eller projektgrupp)

En prissumma på 30 000 kronor fördelas i de båda kategorierna.

Vem kan nominera?

Du som är vårdnadshavare eller elev kan nominera någon eller några du tycker förtjänar en utmärkelse. Medarbetare i förskolor och skolor kan också nominera.

Så här bedöms de nominerade

  • visar yrkesskicklighet genom lustfyllda lärsituationer som leder till goda resultat och hög trivsel
  • utvecklar kontinuerligt sin didaktiska repertoar för lärande utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning
  • främjar det kollegiala lärandet på olika arenor

Hur utses vinnarna?

Tre av de nominerade i respektive kategori väljs ut. Dessa sex kandidater intervjuas sedan av en jury som utser två vinnare. Juryn består av utbildningschefen, utbildningsnämndens ordförande och skolledare från verksamheterna.

De sex kandidaterna presenteras på webben 10 december.

Prisutdelning

De båda vinnarna presenteras på Foresta den 8 januari. Prisutdelare är Hans Barje, utbildningsnämndens ordförande. En prissumma på 30 000 kronor fördelas i de båda kategorierna att användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Kontakt
Till toppen av sidan