Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

I Lidingö stad arbetar vi ständigt för att utveckla våra verksamheter och göra dem ännu bättre. Barnets bästa är vår utgångspunkt och ska alltid sättas främst.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process. Vi följer upp resultaten och utvärderar uppsatta mål för att veta var vi ska lägga fokus i vårt arbete.

Uppföljning av kvaliteten

Varje förskola och skola följer regelbundet upp kvaliteten i sin verksamhet, kopplat till läroplanernas mål och riktlinjer. Förskolorna och skolorna dokumenterar sitt kvalitetsarbete i en årlig rapport. Dessa rapporter ligger sedan till grund för lärande- och kulturförvaltningens övergripande uppföljning. 

I kvalitetsarbetet lägger vi fokus både på ”hårdare” värden som betyg, resultat och resurser, och på mer ”mjuka” värden som trivsel, inflytande och arbetsro.

Motorn i ett framgångsrikt kvalitetsarbete är delaktighet och en vilja att ständigt förbättra och utveckla verksamheterna.

Till toppen av sidan