Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag i Torsviks skola

Torsviks skola leds av rektor Sara Carlson och tre biträdande rektorer. På skolan finns arbetslag bestående av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare och elevassistenter som alla samarbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med sin skolgång.

Bild på skolbyggnaden med klätterställning i förgrunden

Skolledning

Ledningen i Torsviks skola består av rektor Sara Carlson och biträdande rektor Veronica Blixt Myrsell som har det övergripande ansvaret för förskoleklass-årskurs 3. Biträdande rektor Malin Blix ansvarar för årskurs 4–6 och Erik Wernolf för årskurs 7–9. Skolledningen träffas varje vecka för att lösa praktiska frågor och arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. De biträdande rektorerna träffar arbetslagsledarna för respektive stadium och elevhälsan en gång i veckan.

Arbetslag

Arbetslagen för varje stadium ses varje vecka för att arbeta med praktiska frågor, elevhälsofrågor och det systematiska kvalitetsarbetet. Elevhälsoteamet arbetar i nära samarbete med arbetslagen.

Förskoleklass – årskurs 3

I förskoleklass – årskurs 3 är arbetslagen organiserade med en arbetslagsledare för A-, B- och I-huset, där en klass i varje årskurs ingår. Varje klass har ett hemklassrum där eleverna har sina egna bänkar. Här finns också gemensamma rum och grupprum för att kunna individanpassa undervisningen.

Förskollärarna och lärarna ses stadievis för att planera, utvärdera, förändra och förbättra undervisningen kollegialt för att den skall vara likvärdig och för att alla elever skall nå så långt som möjligt. Här lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Årskurs 4–6

Årskurs 4–6 är uppdelat på två arbetslag, åk 4–5 och åk 6 som leds av arbetslagsledare. Varje klass har ett hemklassrum. I årskurs 4–5 har eleverna egna skolbänkar med förvaringsmöjligheter och i  årskurs 6 har eleverna egna skåp i korridoren. Det finns även tillgång till enskilda studieplatser i avskilda delar av klassrummen samt grupprum.

Lärarna ses ämnesvis för att planera, utvärdera, sambedöma och utveckla undervisningen kollegialt. Här utmanas eleverna så att de känner fortsatt lust till att lära och vara nyfikna.

Årskurs 7–9

Årskurs 7–9 leds av en arbetslagsledare för respektive årskurs. I årskurs 7–9 har eleverna egna skåp och undervisningen bedrivs i ämnesklassrum med väl inarbetade institutioner. Alla lärare har sina arbetsplatser i nära anslutning till eleverna i ett stort gemensamt arbetsrum. Eleverna har tillgång till studios där de kan få stöd av specialpedagog och vi erbjuder läxstuga med utbildade lärare. Kuratorn finns lättillgänglig i högstadiebyggnaden. '

Efter årskurs 9 är våra elever väl förberedda för fortsatta studier.

Fritids

Torsviks skolas fritidshem leds av en fritidsamordnare som har det övergripande ansvaret för fritids tillsammans med biträdande rektor. I A, B och I-huset finns en verksamhetsansvarig för varje enhet.

Fritidsklubben

Fritidsklubben, som ligger i närliggande lokaler, leds av verksamhetsansvarig i samverkan med fritidshemmet förskoleklass – årskurs 3 och biträdande rektorer.

Till toppen av sidan