Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Sticklinge skola

Sticklinge skola leds av rektor och två biträdande rektorer. I skolan finns det åtta arbetslag och i varje arbetslag finns en arbetslagsledare som ingår i skolans ledningsgrupp.

Skolledningen från vänster Lena Jaktlund, rektor, Olle Tahlén, biträdande rektor och Caroline Hanneberg, biträdande rektor.

Skolledningen från vänster Lena Jaktlund, rektor, Olle Tahlén, biträdande rektor och Caroline Hanneberg, biträdande rektor.

Arbetslag

I Sticklinge skola har varje årskurs ett arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som ingår i skolans ledningsgrupp. Arbetslagen fungerar som ett forum för elevvård och pedagogisk utveckling.

Vår målsättning är att skapa en öppen stämning och gemenskap där personal och elever känner sig trygga, sedda och accepterade.

Vi vill skapa en lärande och kreativ miljö som stimulerar till samarbete där eleven får stöd av lärare och kamrater, samt lär sig ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön både i klassrummet och på skolgården.

Arbetslagen har gemensamma aktiviteter för klasserna. Vi har bland annat olika temaveckor och fadderverksamhet för att stärka samhörigheten och glädjen i lärandet.

I Sticklinge skola har vi samlad skoldag förskoleklass – årskurs 3, vilket innebär att fritidspersonalen finns med i klassrummet under en stor del av skoldagen. Lärare och fritidspersonal har ett nära samarbete kring eleverna.


Några av arbetslagens uppgifter:

  • ta aktivt ansvar utifrån gällande styrdokument
  • sätta upp mål för verksamheten
  • organisera utvecklingssamtalen
  • planera, följa upp och utvärdera verksamheten
  • fördela resurserna inom arbetslaget, personellt, materiellt och ekonomiskt
  • ansvara för kompetensutvecklingsanalys i arbetslaget

Arbetsorganisation

Arbetslagen träffas varje vecka för information, planering, diskussion och utvärdering rörande det gemensamma arbetet med eleverna.

Rektor och biträdande rektor träffar arbetslagsledarna varje vecka för att bland annat planera skolans utveckling och arbetsmiljö.

Till toppen av sidan