Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Om Skärsätra skola

På skolan går närmare 350 elever i förskoleklassen upp till årskurs 6.

Vi har delat in skolan i mindre enheter för att skapa trygghet och trivsel för både elever och medarbetare.

Arbetslag F - 3

Förskoleklassen: Fyra förskollärare, plus en under utbildning och två fritidspedagoger
Årskurs 1: Två lärare och fyra fritidspedagoger
Årskurs 2: Två lärare och tre fritidspedagoger
Årskurs 3: Två lärare, tre fritidspedagoger och en resurs

Arbetslag årskurs 4-6

Årskurs 4: Två lärare och en resurs
Årskurs 5: Två lärare och en resurs
Årskurs 6:Två lärare och en resurs

Andra funktioner på skolan

 • Rektor
 • Biträdande rektor
 • Speciallärare (två stycken)
 • Slöjdlärare (två stycken)
 • Musiklärare
 • Bildlärare
 • Skolsköterska
 • Kurator
 • Lärare idrott och hälsa
 • Administratör
 • Bibliotekarie
 • Vaktmästare
 • Lokalvårdare (två stycken)

 

Borttappade saker

Borttappade kläder och annat samlas upp i korridoren utanför expeditionen.

Till toppen av sidan