Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Fritidshem

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan och en möjlighet till en rikare fritid.

Skärsätra skolas fritidshem består av en avdelning för förskoleklasserna, en treaklubb, en tvåaklubb och två avdelningar för 1D och 1C.

Fritidspersonalen följer eleverna under hela dagen. Under skoltid samarbetar fritidspedagogen med klassläraren och bidrar med sina kompetenser. På eftermiddagen erbjuds eleverna olika aktiviteter i form av skapande verksamhet, utevistelse, samarbetsövningar, social träning etc.

Samarbete mellan fritidshemmen sker i olika former, bland annat ordnas gemensamma aktiviteter vid flera tillfällen per år. Under loven då elevantalet kan variera slås ofta avdelningarna samman.

Vår verksamhet på fritidshemmet är en viktig del av våra elevers skoldag - en dag fylld av roliga, stimulerande, åldersadekvata, utvecklande och spännande pedagogiska aktiviteter, som kretsar kring våra ledord trygghet, respekt. Fritidshemmets kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Innehållsmässigt kompletterar fritidshemmet skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Fritidshemmet förstärker därigenom arbetet med skolans kunskapsinnehåll. Genom användandet av mått och mängdenheter i till exempel bakning, förstärks elevens förståelse för läroplanens mål om att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan, och även tillämpa kunskaper i praktiken. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter i fritidshemmet, till exempel vid sällskapsspelande, vid beräkning av mängden varm choklad som behövs till en utflykt eller vid förberedelserna inför våra Kabaret-shower.

Ett av fritidshemmets viktiga uppdrag är också att stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort.

 
Våra elever erbjuds både vuxenstyrda och fria aktiviteter varje dag. Vi erbjuder bland annat ateljéverksamhet, fritidsgympa, utflykter och lek. Vi tror också på barnets stora behov av att leka. Eleverna har därför möjlighet att leka både fritt inom- och utomhus eller mer inriktat mot särskilda teman genom våra stationer där de spelar spel, ritar, bygger och konstruerar samt arbete med enklare pyssel. Skolan har en fantastisk skolgård som lockar till mängder av aktiviteter, allt från bollspel, lek, kojbygge till klättring. Vi arbetar aktivt för att öka barnens delaktighet och engagemang på fritidshemmet. Barnen får göra ett aktivt val av aktivitet under varje eftermiddag genom våra fritidstavlor

Fritidshemmets öppettider är måndag-fredag kl 07.15-18.00. Vi öppnar och stänger i hus B (fritids 1C). Tel.nr. 08-731 38 98  

Telefonnummer;
Förskoleklassen  08/731 38 93
1D 08/731 39 87
1C 08/731 38 98
 3C och 3D 08/731 38 87
2C och 2C 08/731 38 94

Fritidshem

Kappsta och Kottla

Årskurs 1


Årskurs 2C

Årskurs 2D
Årskurs 3

Morgon- och kvällsfritids
Tel: 08-731 38 98

Till toppen av sidan