Skriv ut
Dela

Elevråd

Elevråd är viktigt för den demokratiska fostran.

Elevrådet består av två representanter från varje klass, från förskoleklass. Dessutom finns tre personalrepresentanter med.

Rådet träffas 3 - 4 gånger per termin. Till varje möte har barnen med sig frågor att diskutera som de tagit upp på sina respektive klassråd.

Syftet med elevrådet är att träna eleverna i demokrati och att skapa förutsättningar för elever att framföra åsikter direkt till skolledningen. Elevrådet är bland annat med och fastställer ordningsreglerna på skolan varje år och eleverna kommer med förslag till inköp eller evenemang. Varje klass utser två elevrådsrepresentanter i början av varje läsår. Elevrådet träffas 2 - 3 gånger per termin. Mötena leds av rektor, Anna-Lena. Till varje möte har eleverna med sig saker att diskutera som de tagit upp på sina respektive klassråd.

Till toppen av sidan