Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Förskoleklass

Välkomna till Ljungbackens förskoleklasser!

På Ljungbackens skola finns det två förskoleklasser och i varje klass arbetar två lärare/förskollärare och vid behov ytterligare personal.

Förskoleklasserna öppnar kl 8.00 och själva skoldagen är mellan 8.30 och 13.30 och därefter startar fritidshemsverksamheten. Den verksamheten leds av samma pedagoger tillsammans med ytterligare fritidshemspersonal och är i samma lokaler. Det blir därmed en naturlig övergång för eleverna. Förskoleklassverksamheten följer skolåret och det är samma skolstart, studiedagar och skollov som för årskurs 1-4.

Förskoleklasserna är en del av skolan och första steget till att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Förskoleklassen ska också fungera som en bro mellan förskola och årskurs ett. Det är ett år som kan innebära stora omvälvningar för barnen och en viktig uppgift är att träna deras sociala förmåga och samspel med andra. Vi tränar det samspelet genom ett tydligt innehåll utifrån den nya läroplanen.

Det är här arbetar vi med i förskoleklasserna:

 • Olika typer av övningar så att eleverna känner trygghet i klassen och gruppen
 • Tränar olika rutiner för samspel och för lärande
 • Spel och lekar för att öva regler och turtagande
 • Tränar etik genom samtal kring rätt och fel
 • Sång och musik med skolans musiklärare
 • Uteverksamhet och rörelse
 • Skapande med olika material och utrycksätt
 • Använder digitala verktyg och lär oss enkel programmering
 • Natur, teknik och samhälle är också viktigt
 • Tränar språkliga medvetenhet och kommunikation genom att exempelvis
  • Rim, ramsor och ordlekar
  • Tränar bokstäver och ljud
  • Lyssnar till olika typer av texter och samtalar
 • Tränar sin matematiska förmåga
  • Naturliga tal och delar
  • Matematiska begrepp och mönster
  • Problemlösning

Sedan är förskoleklassen självklart en del av hela skolan och är med i gemensamma aktiviter som friluftsdagar, samlingar och faddergrupper!

 

Till toppen av sidan