Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Föräldrasamverkan

En av Ljungbackens absoluta ledstjärnor är en god samverkan mellan vårdnadshavare och skolans personal.

Våra vårdnadshavare har tillit till skolans personal och deras professionalitet och vi pedagoger litar på att vårdnadshavarna samverkar och stöttar sina barn.

Ett gott samarbete och förståelse vårdnadshavare emellan är också viktigt för att få väl fungerande klasser och grupper. Vi behöver alla ta ett gemensamt ansvar för alla våra elever, för att få väl fungerande samhällsmedborgare och bygga en god gemenskap.

Information från klassen

Information från klasslärare och pedagoger sker veckovis via Vklass

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuder eleverna in sina vårdnadshavare till utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare/pedagoger för att samtala om elevens utveckling, kunskapsmässigt och socialt.

Föräldramöten

Varje termin bjuds vårdnadshavare in till föräldramöten som består av en gemensam information och sedan samtal och strukturerade diskussioner klassvis. Resultatet av diskussionerna är en del av underlaget för Ljungbackens utvecklingsarbete.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin och består av föräldrarepresentanter från varje klass samt rektor, fritidspedagog och lärare. Föräldrarådet är ett forum som syftar till att sprida information mellan skola och föräldrar samt vara en mötesplats för att diskutera olika aktiviteter, idéer och synpunkter.

Föräldrafrukost

Tre gånger per läsår bjuder skolan in till föräldrafrukostar med olika teman som; programmering, säker på nätet, Singaporematte, läsinlärning etc. Det är här ett bra tillfälle att få ta del av skolans verksamhet tillsammans med andra vårdnadshavare.

Föräldrabesök i klasserna

Våra föräldrar är välkomna att besöka sina barn under en helt vanlig skoldag någon gång per termin. Flera föräldrar väljer också att delta i verksamheten under museibesök och friluftsdagar.

Morgonkaffe med rektor

Rektor bjuder också in till ”morgonkaffe med rektor”, för de som är intresserade av att diskutera skol- och utvecklingsfrågor.

Till toppen av sidan