Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Elevsamverkan

Elevsamverkan kan innebära elevmedverkan och exempel på detta är när våra elever guidar vid föräldramöten, leder lekar och övningar för skolkamrater eller lär föräldrar programmering.

Elevsamverkan kan också innebära ett elevinflytande. Exempel på detta är när eleverna får påverka utformningen av undervisningen eller den fysiska arbetsmiljön. Genom elevinflytande får eleverna möjlighet att träna sig att arbeta i demokratiska arbetsformer.

Eleverna på Ljungbacken har själva utryckt att det verkligen värdesätter att få vara delaktiga och få göra ”riktiga saker”. Vi pedagoger är stolta över våra elevers medverkan under såväl guidningar som workshop med föräldrar och ser att eleverna växer och utvecklas med uppgiften.

Det formella elevinflytandet är strukturerat i ett antal olika råd. Här får eleverna föra fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Klassråd
I varje klass finns ett klassråd, som diskuterar klassgemensamma frågor och sådant man vill ta med till elevrådet.

Elevråd
I elevrådet finns representanter från varje klass. Elevrådet leds av en pedagog på skolan och frågorna som tas upp kommer från klassråden.

Fritidsråd
I fritidsrådet finns representanter från varje klass och rådet leds av en pedagog på skolan.

Miljöråd
I miljörådet finns representanter från klasserna och rådet leds av en pedagog på skolan. Här diskuteras miljöfrågor och rådet tar fram förslag till miljöförbättrande aktiviteter

Matråd
Skolan har också ett matråd som diskuterar frågor som handlar om skolrestaurangen tillsammans med representant från Sodexo och rektor.

Till toppen av sidan