Verksamhetsdokument

Här nedan kan du ta del av Klockargårdens verksamhetsdokument.

Kvalitetsredovisning

En kvalitetsredovisning är ett dokument som beskriver våra styrkor och våra utvecklingsområden på skolan. Den använder vi sen i vårt arbete med att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett dokument där vi beskriver hur vi arbetar främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier. Vi berättar också i planen om hur vi kartlägger problem på skolan och hur arbetsgången ser ut när en kränkning uppstår.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lgr11

Lgr 11 är det svenska skolsystemets styrdokument. Här finns det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämne i skolan.


 

Till toppen av sidan