Skolledning

Rektor leder skolan och har en ledningsgrupp till sin hjälp.

Namn

Titel

Telefon

Magnus Askefors       

Rektor

08-731 36 30

Linda Jansson

Arbetslagsledare          förskoleklass

08-731 36 31                             

Katarina Klerstad

Arbetslagsledare åk 1

08-731 36 47

Maria Stenström

Arbetslagsledare åk 2

08-731 36 39

Johanna Engvall

Arbetslagsledare åk 3

08-731 36 32

 

Till toppen av sidan