Klockargårdens historia

Klockargårdens skola är Lidingös äldsta skola med anor från 1843.

Från början bodde öns klockare i det minsta huset på skolgården. Där började han så småningom bedriva undervisning för gossar. Det hus i vilket gymnastiksalen nu finns byggdes år 1896 och det stora skolhuset byggdes 1939.  

År 1842 bestämdes att alla barn skulle gå i skolan. Carl Magnus Engqvist blev den förste läraren. Först fick han undervisa i sockenstugan, men den blev snart för liten. Sockenstämman bestämde då att ett skolhus skulle byggas. Det stod klart den 5 oktober 1845.  

I den här skolan undervisade magister Engqvist i hela 35 år. Till en början var det dåligt med elevernas närvaro. Många bodde långt bort, var fattiga och hade brist på kläder. 

1875 delades skolan upp i goss- och småskola. Flickorna i folkskolan flyttades till den nybyggda Witteska flickskolan (Kvarnskolan). Under magister Isak August Björkmans tid uppfördes ett nytt skolhus i trä 1896 (nuvarande gymnastikhuset). 1917 inrättades Lidingös första skoltandklinik i Klockargårdens skola.  

Klockargårdens nuvarande skolhus byggdes år 1938-39 och 2008-09. Det gamla skolhuset byggdes om till gymnastiksal och slöjdsal för gossar. I det nya skolhuset fanns sex skolsalar, naturkunnighetsrum och lärarrum. Vid byggstarten bestämdes att en källare skulle byggas för att få plats med skolbad och skolkök. Klockargårdens skolhus invigdes höstterminen 1939.  Nu har skolhuset byggts ut till dubbel storlek och vi slog upp portarna till vårt "Nya Klockargården" ganska exakt 70 år efter den senaste invigningen.

Till toppen av sidan