Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Om Klockargården

Framtid med traditioner

Klockargårdens skola är Lidingös äldsta skola med anor från 1843. De många byggnaderna utgör verklig skolhistoria och skapar en unik atmosfär. Kulturbygd, tradition, utveckling och framtidstro präglar Klockargårdens skola i dag.

I augusti 2009 invigdes vår skola på nytt efter en omfattande utbyggnad och renovering. Klockargården är, som Lidingös äldsta skola, en skola i en unik miljö. Det gamla skolhuset som numer är ihoplänkat med vår nybyggnation, ligger på en lummig kulle med utsikt mot Kyrkviken.Våra fina lokaler ger oss nya pedagogiska möjligheter och kreativa inlärningsmiljöer. På vår stora fina skolgård har även metodverkstan och musikskolan sina lokaler.

Skolans vision

Utifrån en gedigen kunskapsbas med lust och nyfikenhet för lärande, förenar vi tradition med förnyelse. Vi vidgar perspektiven från förskola och skola till vår omvärld. Visionen präglas av vår värdegrund - kunskap, trygghet, livsglädje, respekt och social kompetens.

Tryggheten vårt ledord

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet under hela skoldagen. Trygg personal ger trygga barn. Personalen samarbetar över verksamhetsformerna skola/förskola/fritidshem.

Interaktiva hjälpmedel

I alla klassrum på Klockargårdens skola finns det interaktiva skrivtavlor. Interaktiva hjälpmedel ökar motivationen hos eleverna och gör undervisningen tydligare. Alla pedagoger på skolan har utbildats i användandet av de digitala skrivtavlorna, och med hjälp av programmet ActiveInspire skapas skräddarsydda lektioner, där ett lustfyllt och kvalitativt lärande alltid står i fokus.  

Projekt, temaarbete, idrott och hälsa

Elever och personal är organiserade i fyra arbetslag, skolår F, skolår 1, skolår 2 och skolår 3. I dessa arbetslag ingår både skolpersonal och fritidshemspersonal.

Sedan flera år tillbaka arbetar man i hela skolan med olika projekt och med ett tema som kan sträcka sig över en eller två terminer. Temastarten utgörs av en upptakt i form av "happening eller äventyr" som sätter sin prägel på arbetet under det kommande året.

På Klockargårdens skola arbetar vi också i alla klasser kontinuerligt och systemariskt med ”En läsande klass”. Det är en lässatsning som syftar till att hjälpa barnen att fördjupa sin läsförståelse på ett konkret sätt. Läs mer nedan.

http://www.enlasandeklass.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi arbetar också med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Det är en skolutvecklingsmodell som främst är inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. NTA skapar en helhet kring lärandet, inom olika teman, som ger utrymme för att skapa nyfikenhet och struktur i barnens lärande. Läs mer nedan.

http://www.ntaskolutveckling.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänskapsgruppen

Vänskapsgruppenlänk till annan webbplats i Klockargården är en särskild grupp vuxna som bidrar till att alla ska trivas, känna sig trygga och respektera varandra.

Till toppen av sidan