Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Fritidshem

Klockargårdens fritidsverksamhet består av fyra avdelningar, Fickuret, Soluret, Timglaset, och Klocktornet.

Fritidsverksamheten är integrerad i skolan, både verksamhets- och lokalmässigt. Syftet är att få en bättre helhetssyn på barnens utveckling. Fritidshemmet förenar tillsyn och omsorg med en pedagogisk inriktning.

Här arbetar personalen tillsammans kring en grupp barn, före och efter skoldagens slut. Under skoldagen samarbetar pesonalen  med lärarna i större och mindre arbetslag.

Målen för fritidshemmet

Våra mål är att barnen ska:

 • Känna sig trygga och glada
 • Uppleva sig sedda och bekräftade
 • Känna tilltro till och stöd av oss vuxna
 • Lära sig förstå sig själva och sina handlingar
 • Ta egna initiativ
 • Utveckla sin kreativitet och fantasi
 • Utvidga sin sociala kompetens

Så här arbetar vi med social träning

 • Ge barnen utrymme till egna lekar
 • Ha samlingar där barnen framför sina tankar, idéer och lyssnar till varandra
 • Lära och hjälpa barnen att lösa konflikter och uttrycka sina åsikter
 • Planera och genomföra olika lekar och aktiviteter som utvecklar både gruppkänslan och det enskilda barnet.
 • Uppmuntra barnen  att pröva nya saker

Kontakt

Avdelning Fickuret
Tel: 08-731 36 31

Avdelning Soluret
Tel: 08-731 36 39

Avdelning Timglaset
Tel: 08-731 36 32

Avdelning Klocktornet
Tel: 08-731 36 47

Öppettider

Måndag-fredag kl. 07:30 - 17:30

Till toppen av sidan