Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Elevinflytande

I elevrådet för eleverna fram sina tankar och idéer, förslag till förbättringar, nya aktiviteter och evenemang.

Elevrådet representeras av en elev från varje klass. De träffas en gång i månaden. Varje elevråd föregås av ett klassråd. Elevrådet har då skickat ut ett antal frågor/funderingar som de vill ska att varje klass tar upp till diskussion. Detta klassrådsprotokoll blir sedan underlag för elevrådets möte.

En gång i månaden kallar elevrådet hela skolan till stormöte. Då berättar de om saker de kommit fram till under sina möten och de olika klasserna får även tillfälle att uppträda, redovisa och framföra saker för övriga barn och vuxna på skolan.

Till toppen av sidan