Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Elevhälsan

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje skola har ett elevhälsoteam, där ingår bland annat skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och rektor. Varje skola har också tillgång till talpedagog och skolpsykolog via utbildningsförvaltningen.

Skolhälsovården

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år. Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil och erbjuda vaccinationer.

För mer utförliga medicinska bedömningar kan du boka tid hos skolläkaren via din skolsköterska.

Vi har tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Det krävs medgivande från vårdnadshavare eller myndig elev för att lämna ut information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.                        

Till toppen av sidan