Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Bodals skola

Skolan har fyra arbetslag: fritidhem, förskoleklass–3, 4–6, 7–9. Arbetslagen består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare.

Skolledning

I rektorns ansvar ingår att planera, organisera och följa upp skolans dagliga verksamhet. Några av rektorns viktigaste ansvarsområden är att leda elevvårdsarbetet tillsammans med skolans personal och elevvårdsteamet, och att leda skolans pedagogiska ledningsgrupp.

Arbetslag

Varje arbetslag består av cirka 10 lärare och en arbetslagsledare. Laget sammanträder minst en gång i veckan och diskuterar bland annat elevvård, gemensamma aktiviteter och projekt.

Fritids

I fritids arbetslag ingår alla fritidspedagoger, fritidsledare och elevassistenter. Fritids har aktivieter för barnen dagligen, hjälper till i klassrummet under skoltiden, är rastvakter och har även hand om rastverksamheten.

Förskoleklass–3

Förskoleklassen till årskurs 3 bildar ett arbetslag och har gemensamma lokaler med egna ingångar och egna toaletter. Vi satsar mycket på utomhuspedagogik. Varje måndag är förskoleklassen till exempel i lilla skogen oavsett väder.

4–6

Mellanstadiet befinner sig i en egen korridor. Årskurs 4 och 5 har skolbänkar och alla elever har egna hemklassrum. Arbetslagsrummet ligger mitt i korridoren där lärarna har nära till sina elever.

7–9

I arbetslag 7–9 samarbetar lärare och elever för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö för utveckling och lärande. Lärarnas arbetsrum ligger i korridoren där eleverna har sina skåp, och det finns alltid någon i närheten som kan hjälpa eleverna eller svara på frågor. Vi tar stor hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov när vi planerar våra arbetsområden och lektioner.

Till toppen av sidan