Skriv ut
Dela

Om Bodals skola

Bodals skola har undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan erbjuder en digital enhet per elev i form av iPad eller Chromebook beroende på ålder. På Bodals skola erbjuder vi ett lärande med alla sinnen.

Elever och personal är indelade i tre olika arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. I årskurs 4-6 har eleverna hemklassrum, medan årskurs 7-9 har sin undervisning i ämnesklassrum och specialsalar som kemisal, bildsal och slöjdsal. Fritidshemmet för årskurs F-3 är delvis anslutet till klassrummen. Fritidsklubben för årskurs 4-6 har en egen lokal och gör sitt eget mellanmål.

Kafeterian är hjärtat i skolan och den är bemannad hela dagen. Här spelar  eleverna biljard, pingis, fotbollsspel, piano och umgås med varandra. I vårt stora fina bibliotek får eleverna i årskurs 4-9 hjälp med läxläsning.

På skolhälsovården finns kurator och skolsköterska. Det går även att boka tid hos skolläkaren.

IT-profil

Under vårterminen 2017 implementerar vi ipads och chromebooks på bred front i undervisningen och till hösten kommer varje elev ha tillgång till en egen enhet. Enligt en utvärderingar, som bland annat Stockholm stad gjort vid en liknande satsning, ger det bättre elevresultat, ökad trivsel och arbetsro.

Mer om it-profilen

Rastverksamhet

Två av våra fritidspedagoger ansvarar för innehåll och planering av rasterna. Förutom att eleverna har tillgång till spel och bollar erbjuder vi  gemensamma aktiviteter på rasterna. Vi är övertygade om att det skapar både trygghet, glädje och kamratskap samtidigt som det ger frisk luft och främjar fysisk aktivitet.

Till toppen av sidan