Skriv ut
Dela

Skolan uppmärksammas i ukrainsk TV

En ukrainsk tv-kanal har besökt Bodals skola för att få en inblick i hur den svenska skolan fungerar.

Det är stora skillnader mellan svensk skola och ukrainsk skola. Framförallt är det synen på lärande och betydelsen av elevens egna kognitiva utveckling som skiljer sig åt. I Sverige har skolan ett stort ansvar när det kommer till att utveckla elevernas kritiska tänkande och kreativitet. Programansvarige Andriy Yukhymenko förklarar att det här är synsätt på lärande och utbildning som ligger långt från hur den ukrainska skolan fungerar. Hos dem är det främst rena kunskaper och goda resultat som ligger i fokus. 

Teamet från Ukraina träffar och pratar med några Bodalselever som stolt visar runt på sin skola. Eleverna berättar varför de trivs så bra och hur de tycker att undervisningen fungerar samt hur deras relation med lärarna ser ut. Andriy med kollegor berättar för eleverna om skillnader mellan de två ländernas skolor. Till exempel uppmärksammas det att i Ukraina får inga flickor har trä- och metallslöjd och inga pojkar läser Hem- och konsumentkunskap. Detta är något som får Bodalseleverna att häpna och pojkarna utbrister att just Hem- och konsumentkunskap är ett av deras favoritämnen! Det framgår under samtalet att filmteamet är mycket intresserade av det svenska perspektivet på inlärning och att de är mycket imponerade över Bodals skola, både gällande lokaler, arbetsmaterial och den härliga stämningen mellan elever och lärare!

Till toppen av sidan